05.10. 2023

Wyniki badań ankietowych w gminie Mikołajki!

Właśnie ukazał się artykuł (czasopismo uczelni) podsumowujący ankiety przeprowadzone w gminie Mikołajki. A wszystko za sprawą Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej UW i Katedry Geografii Turystyki i Rekreacji, które w ramach ćwiczeń “Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej” przeprowadziły badania dotyczące tego, jak mieszkańcy regionu odbierają ochronę przyrody, zmiany klimatu i czego oczekują od naszego Centrum. Przypomnijmy, że głównym celem projektu Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie (współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020 – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur) jest ochrona bioróżnorodności. W naszym projekcie koncentrujemy się na ochronie przyrody poprzez edukację i traktujemy ją jako ważną, społeczną rolę uczelni. Uniwersytet Warszawski, poprzez Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK jest jednym z prekursorów wdrażania edukacji jako formy ochrony przyrody, co wpisuje się w Uniwersytecką Wizję Europejskiego Zielonego Ładu zaprezentowaną przez Stowarzyszenie Europejskich Uniwersytetów (European University Association), oraz inicjatywę Uniwersytetu Warszawskiego tzw. Inteligentny Zielony Uniwersytet.
Zapraszamy do lektury!