Chrońmy przyrodę poprzez współpracę i edukację

01O projekcie

Projekt pt.: Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie zakłada modernizację Stacji Terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w taki sposób aby umożliwić poszerzenie dotychczasowej oferty związanej z edukacją ekologiczną. Chcemy stać się rozpoznawalnym punktem na mapie Mazur, zaangażowanym w regionie zarówno w działania edukacyjne jak i aktywną ochronę zasobów przyrodniczych. Planowane Centrum ma stać się platformą współpracy rozmaitych ośrodków, które wspólnie będą kształtować przyszłość w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada również konkretne działania związane z czynną ochroną przyrody. Zależy nam na poprawie stosunków wodnych, które zwłaszcza w ostatnich latach ulegają dramatycznemu pogorszeniu. Planowane działania mają w konsekwencji sprzyjać poprawie warunków bytowania gatunków chronionych oraz odrestaurowaniu cennych przyrodniczo siedlisk.

dowiedz się więcej

02Cele projektu

1. Świadomość ekologiczna

Skuteczna ochrona przyrody jest możliwa tylko tam, gdzie potrzeba ochrony wypływa oddolnie - od ludzi żyjących w pobliżu cennych przyrodniczo miejsc. Chcemy aby Centrum poprzez swoje działania przyczyniało się do kształtowania świadomości ekologicznej i podnoszenie poziomu edukacji na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym . Mamy nadzieję na udaną współpracę z samorządami i szkołami z regionu, pozostając równocześnie otwartymi na gości z całego kraju. Zależy nam na podkreśleniu przyrodniczej wyjątkowości obszarów z którymi sąsiadujemy, objętych różnymi prawnymi formami ochrony - takimi jak rezerwat biosfery, Mazurski Park Krajobrazowy, czy elementy sieci obszarów Natura 2000.

2. Popularyzacja wiedzy

Stacja w Urwitałcie jest jednostką edukacyjno-badawczą uczelni wyższej i stanowi zaplecze do prowadzenia badań, dzięki którym nasze zrozumienie procesów przyrodniczych staje się lepsze. W naszej ocenie równie ważne jak zdobywanie wiedzy jest jej przystępna popularyzacja. I choć od wielu lat Stacja w Urwitałcie stanowiła zaplecze do prowadzenia zajęć w ramach tzw. zielonych szkół to mamy nadzieję, że po modernizacji nasze możliwości popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz aktywnego włączania się w działania związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska wzrosną. Szczególnie zależy nam na rozwinięciu współpracy na poziomie lokalnym.

3. Czynna ochrona przyrody

Poznawanie przyrody oraz przekazywanie wiedzy na jej temat to nie wszystko. Czasami trzeba działać. Niestety stosunki wodne terenów podmokłych okolic Urwitałtu zostały zaburzone przez historyczne melioracje i osuszanie terenu. Rozpoczęte wówczas procesy degradacji siedlisk potęgują obecnie zmiany klimatu. Zależy nam na przeciwdziałaniu dalszej utracie cennych siedlisk w związku z tym nasz projekt obejmuje także konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji. Główne zadania dotyczyć będą Jeziora Łuknajno oraz obszaru bezpośrednio z nim związanego. W pierwszym etapie zakładamy przede wszystkim zatrzymanie trendu w lokalnym obniżaniu się poziomu wód powierzchniowych i gruntowych.

03interaktywneCentrum nauki

Interaktywne Centrum Nauki ma być oparte o nowoczesną wystawę, która będzie prezentowała organizmy oraz procesy zachodzące w otaczającym nas środowisku. Ekspozycja ta ma przedstawić przyrodę Warmii i Mazur i jej powiązanie z człowiekiem, a główna tematyka wystawy dotyczyć będzie małych zbiorników wodnych i ekosystemów bagiennych. Województwo warmińsko-mazurskie ma szczególny potencjał aby przedstawić znaczenie takich miejsc.

Poznaj więcej szczegółów na temat Centrum

Wystawa

  • Na zwiedzających będą czekać nowoczesne stanowiska-eksponaty, które w przystępny i ciekawy sposób wprowadzą gości w tematykę wodno-błotną, jak również atrakcyjnie zaaranżowane akwaria i terraria prezentujące wybrane zwierzęta w środowisku jak najbardziej zbliżonym do naturalnego.
  • Podwodny, zarośnięty świat oczek śródpolnych jest fascynujący a równocześnie praktycznie poza zasięgiem wygodnej obserwacji. Wierzymy, że nasze Centrum to zmieni i pozwoli poznać świat, do którego do tej pory większość z nas nie miała wglądu.
  • Zależy nam także, aby każdy znalazł właściwy sobie poziom i aby mógł zagłębić się w wybrane przez siebie zagadnienia na tyle, na ile będzie chciał. Przewidujemy także liczne udogodnienia dla zwiedzających z małymi dziećmi i mamy nadzieję stworzyć miejsce atrakcyjne nie tylko dla pasjonatów i turystów, ale każdego kto w twórczy sposób zapragnie spędzić trochę czasu.
zobacz piękno podwodnego świata

Dodatkowa działalność

  • Ekspozycja to nie wszystko. Dla wszystkich chętnych organizować będziemy warsztaty tematyczne pozwalające jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień poruszanych na wystawie, jak i umożliwiać wprowadzanie zupełnie nowych tematów.
  • Planujemy także włączać się w wydarzenia kulturalno-naukowe w regionie, organizować czasowe warsztaty tematyczne oraz przygotować ofertę zajęć dla młodzieży szkolnej - tak krótkich, kilkugodzinnych jak i w postaci tematycznych, kilkudniowych zielonych szkół.
  • Liczymy, że staniemy się także miejscem spotkań nie tylko naukowych, ale także artystycznych. Mamy nadzieję, podtrzymywać tradycję włączania się Urwitałtu w regionalne wydarzenia kulturalne i sportowe.
zobacz wizualizacje budynków i przestrzeni wokół Centrum